www.tauli.cat

Hospital Universitari de Sabadell. La nostra missió és donar resposta a la població de referència amb una atenció sanitària i social, de qualitat, resolutiva, integral i que fomenti l’equitat i la satisfacció en un marc de sostenibilitat, integrant la docència, la recerca i la innovació.