www.fundacioassis.org

La Residència ASSÍS està ubicada a Sant Quirze del Vallès i és on es desenvolupa l’obra de la Fundació Privada i Benèfica ASSÍS.
En coincidència absoluta amb el fi fundacional, l’objectiu de la Residència ASSÍS és oferir atenció integral de qualitat a persones grans, amb independència i confidencialitat dels seus recursos econòmics i grau de dependència.