Empresa de climatizació i fred industrial. Suministrament i instal·lació d’equips de climatizació i refrigeració.