FRAN ROJAS

FRAN ROJAS

FRAN ROJAS

He treballat durant gairebé 20 anys amb adolescents i joves en diferents àmbits: inserció laboral, justícia juvenil, lleure, residencial.

Vaig començar com a monitor de lleure als Salesians del barri, a Tenerife. La vida podia ser divertida i tenir sentit malgrat totes les situacions d’exclusió social que puguis imaginar.

L’interès per l’educació i els joves em va portar a Las Palmas a estudiar el Cicle Formatiu d’Integració Social i després Educació Social. Van ser 6 anys de combinar estudis i feines: col·laboracions a CRAE’s d’adolescents, activitats de lleure, centres de justícia juvenil, programes d’inserció laboral. Crec que de les millors èpoques de la meva vida.

Als 28 anys vaig posar rumb a Barcelona per estudiar un Graduat en Estudis Interculturals i Internacionals i just després un Màster en Intervencions Socioeducatives. Aleshores ja treballava a un pis d’emancipació per a joves de justícia juvenil. Novament, la combinació feina-estudis em va motivar a realitzar el Projecte de Recerca sobre justícia juvenil i violència filioparental.

Els darrers anys els he dedicat a la coordinació de projectes a l’àmbit juvenil, residencial i familiar, treballant en l’assessorament a professionals, la coordinació d’equips de treball, el disseny de projectes pedagògics i l’atenció a joves i les seves famílies.

I on està l’humor en tot això? Està en el dia a dia, en treballar amb optimisme i alegria, fins i tot en les situacions més difícils i en la capacitat per comunicar i connectar amb les persones des de l’humor. També s’hi afegeix la formació: cursos de monòlegs d’Stand Up Comedy, de mètode Stanislavski, d’improvisació, de teatre de l’oprimit, etc.