Núria Aymerich

Núria Aymerich

Núria Aymerich

Secretària General del Gremi de Fabricants de Sabadell. Llicenciada en Ciències per la Universitat Autònoma de Barcelona. És PADE per IESE. Senior Managers in Government. Harvard Kennedy School. S’ha format en diferents escoles americanes i d’Anglaterra, en Lideratge i té diferents postgraus en economia i enginyeria de la formació. S’ha format com a Consellera de Consells d’Administració a IESE. Ha estat directora de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya i membre del Consell de Direcció del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. Te una llarga trajectòria en direcció. Actualment és membre del Consell Social de la UB.