Id Reunion: 169
Fecha: 11-11-2021 Horario 9.00-9.10
Licencia Zoom: Gerència
Id Reunion Zoom: 881 5606 6924 Codigo Reunion Zoom: Vapor
Link Zoom: https://us06web.zoom.us/j/88156066924?pwd=YXdLL21PeGFLcUVyVlR2enkvcjV0UT09
Empresa: ESSENTIA PERSONAS SL Entrevistador: Anna Camps i Dolors Viaplana
Oferta: COMERCIAL (Sector: utillatge per a tallers d'automoció)
Places: 1 Places Lliures: 0

Id Reunion: 170
Fecha: 11-11-2021 Horario 9.15-9.25
Licencia Zoom: Gerència
Id Reunion Zoom: 881 5606 6924 Codigo Reunion Zoom: Vapor
Link Zoom: https://us06web.zoom.us/j/88156066924?pwd=YXdLL21PeGFLcUVyVlR2enkvcjV0UT09
Empresa: ESSENTIA PERSONAS SL Entrevistador: Anna Camps i Dolors Viaplana
Oferta: COMERCIAL (Sector: utillatge per a tallers d'automoció)
Places: 1 Places Lliures: 0

Id Reunion: 171
Fecha: 11-11-2021 Horario 9.30-9.40
Licencia Zoom: Gerència
Id Reunion Zoom: 881 5606 6924 Codigo Reunion Zoom: Vapor
Link Zoom: https://us06web.zoom.us/j/88156066924?pwd=YXdLL21PeGFLcUVyVlR2enkvcjV0UT09
Empresa: ESSENTIA PERSONAS SL Entrevistador: Anna Camps i Dolors Viaplana
Oferta: COMERCIAL (Sector: utillatge per a tallers d'automoció)
Places: 1 Places Lliures: 1

Id Reunion: 172
Fecha: 11-11-2021 Horario 9.45-9.55
Licencia Zoom: Gerència
Id Reunion Zoom: 881 5606 6924 Codigo Reunion Zoom: Vapor
Link Zoom: https://us06web.zoom.us/j/88156066924?pwd=YXdLL21PeGFLcUVyVlR2enkvcjV0UT09
Empresa: ESSENTIA PERSONAS SL Entrevistador: Anna Camps i Dolors Viaplana
Oferta: COMERCIAL (Sector: utillatge per a tallers d'automoció)
Places: 1 Places Lliures: 1

Id Reunion: 173
Fecha: 11-11-2021 Horario 10.00-10.10
Licencia Zoom: Gerència
Id Reunion Zoom: 881 5606 6924 Codigo Reunion Zoom: Vapor
Link Zoom: https://us06web.zoom.us/j/88156066924?pwd=YXdLL21PeGFLcUVyVlR2enkvcjV0UT09
Empresa: ESSENTIA PERSONAS SL Entrevistador: Anna Camps i Dolors Viaplana
Oferta: COMERCIAL (Sector: utillatge per a tallers d'automoció)
Places: 1 Places Lliures: 1

Id Reunion: 174
Fecha: 11-11-2021 Horario 10.15-10.25
Licencia Zoom: Gerència
Id Reunion Zoom: 881 5606 6924 Codigo Reunion Zoom: Vapor
Link Zoom: https://us06web.zoom.us/j/88156066924?pwd=YXdLL21PeGFLcUVyVlR2enkvcjV0UT09
Empresa: ESSENTIA PERSONAS SL Entrevistador: Anna Camps i Dolors Viaplana
Oferta: COMERCIAL (Sector: utillatge per a tallers d'automoció)
Places: 1 Places Lliures: 1

Id Reunion: 175
Fecha: 11-11-2021 Horario 10.30-10.40
Licencia Zoom: Gerència
Id Reunion Zoom: 881 5606 6924 Codigo Reunion Zoom: Vapor
Link Zoom: https://us06web.zoom.us/j/88156066924?pwd=YXdLL21PeGFLcUVyVlR2enkvcjV0UT09
Empresa: ESSENTIA PERSONAS SL Entrevistador: Anna Camps i Dolors Viaplana
Oferta: COMERCIAL (Sector: utillatge per a tallers d'automoció)
Places: 1 Places Lliures: 1

Id Reunion: 176
Fecha: 11-11-2021 Horario 10.45-10.55
Licencia Zoom: Gerència
Id Reunion Zoom: 881 5606 6924 Codigo Reunion Zoom: Vapor
Link Zoom: https://us06web.zoom.us/j/88156066924?pwd=YXdLL21PeGFLcUVyVlR2enkvcjV0UT09
Empresa: ESSENTIA PERSONAS SL Entrevistador: Anna Camps i Dolors Viaplana
Oferta: Comercial Sector Farmacèutic
Places: 1 Places Lliures: 1

Id Reunion: 177
Fecha: 11-11-2021 Horario 11.30-11.40
Licencia Zoom: Gerència
Id Reunion Zoom: 881 5606 6924 Codigo Reunion Zoom: Vapor
Link Zoom: https://us06web.zoom.us/j/88156066924?pwd=YXdLL21PeGFLcUVyVlR2enkvcjV0UT09
Empresa: ESSENTIA PERSONAS SL Entrevistador: Anna Camps i Dolors Viaplana
Oferta: Comercial Sector Farmacèutic
Places: 1 Places Lliures: 1

Id Reunion: 178
Fecha: 11-11-2021 Horario 11.45-11.55
Licencia Zoom: Gerència
Id Reunion Zoom: 881 5606 6924 Codigo Reunion Zoom: Vapor
Link Zoom: https://us06web.zoom.us/j/88156066924?pwd=YXdLL21PeGFLcUVyVlR2enkvcjV0UT09
Empresa: ESSENTIA PERSONAS SL Entrevistador: Anna Camps i Dolors Viaplana
Oferta: Comercial Sector Farmacèutic
Places: 1 Places Lliures: 1

Id Reunion: 179
Fecha: 11-11-2021 Horario 12.00-12.10
Licencia Zoom: Gerència
Id Reunion Zoom: 881 5606 6924 Codigo Reunion Zoom: Vapor
Link Zoom: https://us06web.zoom.us/j/88156066924?pwd=YXdLL21PeGFLcUVyVlR2enkvcjV0UT09
Empresa: ESSENTIA PERSONAS SL Entrevistador: Anna Camps i Dolors Viaplana
Oferta: Comercial Sector Farmacèutic
Places: 1 Places Lliures: 1

Id Reunion: 180
Fecha: 11-11-2021 Horario 12.15-12.25
Licencia Zoom: Gerència
Id Reunion Zoom: 881 5606 6924 Codigo Reunion Zoom: Vapor
Link Zoom: https://us06web.zoom.us/j/88156066924?pwd=YXdLL21PeGFLcUVyVlR2enkvcjV0UT09
Empresa: ESSENTIA PERSONAS SL Entrevistador: Anna Camps i Dolors Viaplana
Oferta: Comercial Sector Farmacèutic
Places: 1 Places Lliures: 1

Id Reunion: 181
Fecha: 11-11-2021 Horario 12.30-12.40
Licencia Zoom: Gerència
Id Reunion Zoom: 881 5606 6924 Codigo Reunion Zoom: Vapor
Link Zoom: https://us06web.zoom.us/j/88156066924?pwd=YXdLL21PeGFLcUVyVlR2enkvcjV0UT09
Empresa: ESSENTIA PERSONAS SL Entrevistador: Anna Camps i Dolors Viaplana
Oferta: Comercial Sector Farmacèutic
Places: 1 Places Lliures: 0

Id Reunion: 182
Fecha: 11-11-2021 Horario 12.45-12.55
Licencia Zoom: Gerència
Id Reunion Zoom: 881 5606 6924 Codigo Reunion Zoom: Vapor
Link Zoom: https://us06web.zoom.us/j/88156066924?pwd=YXdLL21PeGFLcUVyVlR2enkvcjV0UT09
Empresa: ESSENTIA PERSONAS SL Entrevistador: Anna Camps i Dolors Viaplana
Oferta: Comercial Sector Farmacèutic
Places: 1 Places Lliures: 0

Id Reunion: 183
Fecha: 11-11-2021 Horario 13.00-13.10
Licencia Zoom: Gerència
Id Reunion Zoom: 881 5606 6924 Codigo Reunion Zoom: Vapor
Link Zoom: https://us06web.zoom.us/j/88156066924?pwd=YXdLL21PeGFLcUVyVlR2enkvcjV0UT09
Empresa: ESSENTIA PERSONAS SL Entrevistador: Anna Camps i Dolors Viaplana
Oferta: TÈCNIC/A ELECTROMECÀNIC/A
Places: 1 Places Lliures: 1

Id Reunion: 184
Fecha: 11-11-2021 Horario 13.15-13.25
Licencia Zoom: Gerència
Id Reunion Zoom: 881 5606 6924 Codigo Reunion Zoom: Vapor
Link Zoom: https://us06web.zoom.us/j/88156066924?pwd=YXdLL21PeGFLcUVyVlR2enkvcjV0UT09
Empresa: ESSENTIA PERSONAS SL Entrevistador: Anna Camps i Dolors Viaplana
Oferta: TÈCNIC/A ELECTROMECÀNIC/A
Places: 1 Places Lliures: 1

Id Reunion: 185
Fecha: 11-11-2021 Horario 13.30-13.40
Licencia Zoom: Gerència
Id Reunion Zoom: 881 5606 6924 Codigo Reunion Zoom: Vapor
Link Zoom: https://us06web.zoom.us/j/88156066924?pwd=YXdLL21PeGFLcUVyVlR2enkvcjV0UT09
Empresa: ESSENTIA PERSONAS SL Entrevistador: Anna Camps i Dolors Viaplana
Oferta: TÈCNIC/A ELECTROMECÀNIC/A
Places: 1 Places Lliures: 1

Id Reunion: 186
Fecha: 11-11-2021 Horario 13.45-13.55
Licencia Zoom: Gerència
Id Reunion Zoom: 881 5606 6924 Codigo Reunion Zoom: Vapor
Link Zoom: https://us06web.zoom.us/j/88156066924?pwd=YXdLL21PeGFLcUVyVlR2enkvcjV0UT09
Empresa: ESSENTIA PERSONAS SL Entrevistador: Anna Camps i Dolors Viaplana
Oferta: TÈCNIC/A ELECTROMECÀNIC/A
Places: 1 Places Lliures: 1

Id Reunion: 187
Fecha: 11-11-2021 Horario 16.00-16.10
Licencia Zoom: Gerència
Id Reunion Zoom: 881 5606 6924 Codigo Reunion Zoom: Vapor
Link Zoom: https://us06web.zoom.us/j/88156066924?pwd=YXdLL21PeGFLcUVyVlR2enkvcjV0UT09
Empresa: ESSENTIA PERSONAS SL Entrevistador: Anna Camps i Dolors Viaplana
Oferta: TÈCNIC/A ELECTROMECÀNIC/A
Places: 1 Places Lliures: 1

Id Reunion: 188
Fecha: 11-11-2021 Horario 16.30-16.40
Licencia Zoom: Gerència
Id Reunion Zoom: 881 5606 6924 Codigo Reunion Zoom: Vapor
Link Zoom: https://us06web.zoom.us/j/88156066924?pwd=YXdLL21PeGFLcUVyVlR2enkvcjV0UT09
Empresa: ESSENTIA PERSONAS SL Entrevistador: Anna Camps i Dolors Viaplana
Oferta: PROGRAMADOR/A Jr(Projecte en Intel·ligència Artificial)
Places: 1 Places Lliures: 0

Id Reunion: 189
Fecha: 11-11-2021 Horario 16.45-16.55
Licencia Zoom: Gerència
Id Reunion Zoom: 881 5606 6924 Codigo Reunion Zoom: Vapor
Link Zoom: https://us06web.zoom.us/j/88156066924?pwd=YXdLL21PeGFLcUVyVlR2enkvcjV0UT09
Empresa: ESSENTIA PERSONAS SL Entrevistador: Anna Camps i Dolors Viaplana
Oferta: PROGRAMADOR/A Jr(Projecte en Intel·ligència Artificial)
Places: 1 Places Lliures: 1

Id Reunion: 190
Fecha: 11-11-2021 Horario 17.00-17.10
Licencia Zoom: Gerència
Id Reunion Zoom: 881 5606 6924 Codigo Reunion Zoom: Vapor
Link Zoom: https://us06web.zoom.us/j/88156066924?pwd=YXdLL21PeGFLcUVyVlR2enkvcjV0UT09
Empresa: ESSENTIA PERSONAS SL Entrevistador: Anna Camps i Dolors Viaplana
Oferta: PROGRAMADOR/A Jr(Projecte en Intel·ligència Artificial)
Places: 1 Places Lliures: 1

Id Reunion: 191
Fecha: 11-11-2021 Horario 17.15-17.25
Licencia Zoom: Gerència
Id Reunion Zoom: 881 5606 6924 Codigo Reunion Zoom: Vapor
Link Zoom: https://us06web.zoom.us/j/88156066924?pwd=YXdLL21PeGFLcUVyVlR2enkvcjV0UT09
Empresa: ESSENTIA PERSONAS SL Entrevistador: Anna Camps i Dolors Viaplana
Oferta: PROGRAMADOR/A Jr(Projecte en Intel·ligència Artificial)
Places: 1 Places Lliures: 1

Id Reunion: 192
Fecha: 11-11-2021 Horario 17.30-17.40
Licencia Zoom: Gerència
Id Reunion Zoom: 881 5606 6924 Codigo Reunion Zoom: Vapor
Link Zoom: https://us06web.zoom.us/j/88156066924?pwd=YXdLL21PeGFLcUVyVlR2enkvcjV0UT09
Empresa: ESSENTIA PERSONAS SL Entrevistador: Anna Camps i Dolors Viaplana
Oferta: PROGRAMADOR/A Jr(Projecte en Intel·ligència Artificial)
Places: 1 Places Lliures: 1

Id Reunion: 193
Fecha: 11-11-2021 Horario 17.45-17.55
Licencia Zoom: Gerència
Id Reunion Zoom: 881 5606 6924 Codigo Reunion Zoom: Vapor
Link Zoom: https://us06web.zoom.us/j/88156066924?pwd=YXdLL21PeGFLcUVyVlR2enkvcjV0UT09
Empresa: ESSENTIA PERSONAS SL Entrevistador: Anna Camps i Dolors Viaplana
Oferta: PROGRAMADOR/A Jr(Projecte en Intel·ligència Artificial)
Places: 1 Places Lliures: 1

Id Reunion: 194
Fecha: 11-11-2021 Horario 16.15-16.25
Licencia Zoom: Gerència
Id Reunion Zoom: 881 5606 6924 Codigo Reunion Zoom: Vapor
Link Zoom: https://us06web.zoom.us/j/88156066924?pwd=YXdLL21PeGFLcUVyVlR2enkvcjV0UT09
Empresa: ESSENTIA PERSONAS SL Entrevistador: Anna Camps i Dolors Viaplana
Oferta: TÈCNIC/A ELECTROMECÀNIC/A
Places: 1 Places Lliures: 1


Afegir Entrevista

Horarios entrevistas