Id Reunion: 29
Fecha: 12-11-2021 Horario 11.30-12.30
Licencia Zoom: ERF
Id Reunion Zoom: 836 7033 3181 Codigo Reunion Zoom: Vapor
Link Zoom: https://us06web.zoom.us/j/83670333181?pwd=UEc3YXpvYkVZRk1nU2o5eVpTblNKdz09
Empresa: Suara serveis Entrevistador: Elena Polanco
Oferta: ​SERVEI D'ATENCIÓ A DOMICILI PER LA ZONA DEL VALLÈS O BARCELONA
Places: 10 Places Lliures: 9

Id Reunion: 31
Fecha: 12-11-2021 Horario 13.00-14.00
Licencia Zoom: ERF
Id Reunion Zoom: 836 7033 3181 Codigo Reunion Zoom: Vapor
Link Zoom: https://us06web.zoom.us/j/83670333181?pwd=UEc3YXpvYkVZRk1nU2o5eVpTblNKdz09
Empresa: Suara serveis Entrevistador: Elena Polanco
Oferta: ​SERVEI D'ATENCIÓ A DOMICILI PER LA ZONA DEL VALLÈS O BARCELONA
Places: 10 Places Lliures: 8


Afegir Entrevista

Horarios entrevistas