Id Reunion: 39
Fecha: 11-11-2021 Horario 9.30-10.55
Licencia Zoom: ANNA
Id Reunion Zoom: 871 7235 9496 Codigo Reunion Zoom: Vapor
Link Zoom: https://us06web.zoom.us/j/87172359496?pwd=Q2xJdTNqWFdFQ0hXYkJ2eFF0Q01vUT09
Empresa: Manufacture de Maroquinerie et Accessoires LOUIS VUITTON Entrevistador: Clara Junca
Oferta: Operari/ària de Producció
Places: 10 Places Lliures: 0

Id Reunion: 40
Fecha: 11-11-2021 Horario 11.30-12.55
Licencia Zoom: ANNA
Id Reunion Zoom: 871 7235 9496 Codigo Reunion Zoom: Vapor
Link Zoom: https://us06web.zoom.us/j/87172359496?pwd=Q2xJdTNqWFdFQ0hXYkJ2eFF0Q01vUT09
Empresa: Manufacture de Maroquinerie et Accessoires LOUIS VUITTON Entrevistador: Clara Junca
Oferta: Operari/ària de Producció
Places: 10 Places Lliures: 4

Id Reunion: 41
Fecha: 11-11-2021 Horario 16.00-17.25
Licencia Zoom: ANNA
Id Reunion Zoom: 871 7235 9496 Codigo Reunion Zoom: Vapor
Link Zoom: https://us06web.zoom.us/j/87172359496?pwd=Q2xJdTNqWFdFQ0hXYkJ2eFF0Q01vUT09
Empresa: Manufacture de Maroquinerie et Accessoires LOUIS VUITTON Entrevistador: Clara Junca
Oferta: Operari/ària de Producció
Places: 10 Places Lliures: 7

Id Reunion: 65
Fecha: 11/11/2021 Horario 09.00-09.10
Licencia Zoom: ANNA
Id Reunion Zoom: 871 7235 9496 Codigo Reunion Zoom: Vapor
Link Zoom: https://us06web.zoom.us/j/87172359496?pwd=Q2xJdTNqWFdFQ0hXYkJ2eFF0Q01vUT09
Empresa: Manufacture de Maroquinerie et Accessoires LOUIS VUITTON Entrevistador: Huley Barri
Oferta: Aprovisionador/a matèries
Places: 1 Places Lliures: 1

Id Reunion: 66
Fecha: 11/11/2021 Horario 09.15-09.25
Licencia Zoom: ANNA
Id Reunion Zoom: 871 7235 9496 Codigo Reunion Zoom: Vapor
Link Zoom: https://us06web.zoom.us/j/87172359496?pwd=Q2xJdTNqWFdFQ0hXYkJ2eFF0Q01vUT09
Empresa: Manufacture de Maroquinerie et Accessoires LOUIS VUITTON Entrevistador: Huley Barri
Oferta: Aprovisionador/a matèries
Places: 1 Places Lliures: 1

Id Reunion: 67
Fecha: 11/11/2021 Horario 09.30-09.40
Licencia Zoom: ANNA
Id Reunion Zoom: 871 7235 9496 Codigo Reunion Zoom: Vapor
Link Zoom: https://us06web.zoom.us/j/87172359496?pwd=Q2xJdTNqWFdFQ0hXYkJ2eFF0Q01vUT09
Empresa: Manufacture de Maroquinerie et Accessoires LOUIS VUITTON Entrevistador: Huley Barri
Oferta: Aprovisionador/a matèries
Places: 1 Places Lliures: 1

Id Reunion: 68
Fecha: 11/11/2021 Horario 09.45-09.55
Licencia Zoom: ANNA
Id Reunion Zoom: 871 7235 9496 Codigo Reunion Zoom: Vapor
Link Zoom: https://us06web.zoom.us/j/87172359496?pwd=Q2xJdTNqWFdFQ0hXYkJ2eFF0Q01vUT09
Empresa: Manufacture de Maroquinerie et Accessoires LOUIS VUITTON Entrevistador: Huley Barri
Oferta: Aprovisionador/a matèries
Places: 1 Places Lliures: 1

Id Reunion: 69
Fecha: 11/11/2021 Horario 10.00-10.10
Licencia Zoom: ANNA
Id Reunion Zoom: 871 7235 9496 Codigo Reunion Zoom: Vapor
Link Zoom: https://us06web.zoom.us/j/87172359496?pwd=Q2xJdTNqWFdFQ0hXYkJ2eFF0Q01vUT09
Empresa: Manufacture de Maroquinerie et Accessoires LOUIS VUITTON Entrevistador: Huley Barri
Oferta: Aprovisionador/a matèries
Places: 1 Places Lliures: 0

Id Reunion: 70
Fecha: 11/11/2021 Horario 10.30-10.40
Licencia Zoom: ANNA
Id Reunion Zoom: 871 7235 9496 Codigo Reunion Zoom: Vapor
Link Zoom: https://us06web.zoom.us/j/87172359496?pwd=Q2xJdTNqWFdFQ0hXYkJ2eFF0Q01vUT09
Empresa: Manufacture de Maroquinerie et Accessoires LOUIS VUITTON Entrevistador: Huley Barri
Oferta: Aprovisionador/a matèries
Places: 1 Places Lliures: 1

Id Reunion: 71
Fecha: 11/11/2021 Horario 10.15-10.25
Licencia Zoom: ANNA
Id Reunion Zoom: 871 7235 9496 Codigo Reunion Zoom: Vapor
Link Zoom: https://us06web.zoom.us/j/87172359496?pwd=Q2xJdTNqWFdFQ0hXYkJ2eFF0Q01vUT09
Empresa: Manufacture de Maroquinerie et Accessoires LOUIS VUITTON Entrevistador: Huley Barri
Oferta: Aprovisionador/a matèries
Places: 1 Places Lliures: 1

Id Reunion: 72
Fecha: 11/11/2021 Horario 10.45-10.55
Licencia Zoom: ANNA
Id Reunion Zoom: 871 7235 9496 Codigo Reunion Zoom: Vapor
Link Zoom: https://us06web.zoom.us/j/87172359496?pwd=Q2xJdTNqWFdFQ0hXYkJ2eFF0Q01vUT09
Empresa: Manufacture de Maroquinerie et Accessoires LOUIS VUITTON Entrevistador: Huley Barri
Oferta: Tècnic/a de millora continua
Places: 1 Places Lliures: 1

Id Reunion: 73
Fecha: 11/11/2021 Horario 11.30-11.40
Licencia Zoom: ANNA
Id Reunion Zoom: 871 7235 9496 Codigo Reunion Zoom: Vapor
Link Zoom: https://us06web.zoom.us/j/87172359496?pwd=Q2xJdTNqWFdFQ0hXYkJ2eFF0Q01vUT09
Empresa: Manufacture de Maroquinerie et Accessoires LOUIS VUITTON Entrevistador: Huley Barri
Oferta: Tècnic/a de millora continua
Places: 1 Places Lliures: 1

Id Reunion: 74
Fecha: 11/11/2021 Horario 11.45-11.55
Licencia Zoom: ANNA
Id Reunion Zoom: 871 7235 9496 Codigo Reunion Zoom: Vapor
Link Zoom: https://us06web.zoom.us/j/87172359496?pwd=Q2xJdTNqWFdFQ0hXYkJ2eFF0Q01vUT09
Empresa: Manufacture de Maroquinerie et Accessoires LOUIS VUITTON Entrevistador: Huley Barri
Oferta: Tècnic/a de millora continua
Places: 1 Places Lliures: 1

Id Reunion: 75
Fecha: 11/11/2021 Horario 12.00-12.10
Licencia Zoom: ANNA
Id Reunion Zoom: 871 7235 9496 Codigo Reunion Zoom: Vapor
Link Zoom: https://us06web.zoom.us/j/87172359496?pwd=Q2xJdTNqWFdFQ0hXYkJ2eFF0Q01vUT09
Empresa: Manufacture de Maroquinerie et Accessoires LOUIS VUITTON Entrevistador: Huley Barri
Oferta: Tècnic/a de millora continua
Places: 1 Places Lliures: 1

Id Reunion: 76
Fecha: 11/11/2021 Horario 12.15-12.25
Licencia Zoom: ANNA
Id Reunion Zoom: 871 7235 9496 Codigo Reunion Zoom: Vapor
Link Zoom: https://us06web.zoom.us/j/87172359496?pwd=Q2xJdTNqWFdFQ0hXYkJ2eFF0Q01vUT09
Empresa: Manufacture de Maroquinerie et Accessoires LOUIS VUITTON Entrevistador: Huley Barri
Oferta: Tècnic/a de millora continua
Places: 1 Places Lliures: 1

Id Reunion: 77
Fecha: 11/11/2021 Horario 12.30-12.40
Licencia Zoom: ANNA
Id Reunion Zoom: 871 7235 9496 Codigo Reunion Zoom: Vapor
Link Zoom: https://us06web.zoom.us/j/87172359496?pwd=Q2xJdTNqWFdFQ0hXYkJ2eFF0Q01vUT09
Empresa: Manufacture de Maroquinerie et Accessoires LOUIS VUITTON Entrevistador: Huley Barri
Oferta: Tècnic/a de millora continua
Places: 1 Places Lliures: 1

Id Reunion: 78
Fecha: 11/11/2021 Horario 12.45-12.55
Licencia Zoom: ANNA
Id Reunion Zoom: 871 7235 9496 Codigo Reunion Zoom: Vapor
Link Zoom: https://us06web.zoom.us/j/87172359496?pwd=Q2xJdTNqWFdFQ0hXYkJ2eFF0Q01vUT09
Empresa: Manufacture de Maroquinerie et Accessoires LOUIS VUITTON Entrevistador: Huley Barri
Oferta: Tècnic/a de millora continua
Places: 1 Places Lliures: -1

Id Reunion: 79
Fecha: 11/11/2021 Horario 13.00-13.10
Licencia Zoom: ANNA
Id Reunion Zoom: 871 7235 9496 Codigo Reunion Zoom: Vapor
Link Zoom: https://us06web.zoom.us/j/87172359496?pwd=Q2xJdTNqWFdFQ0hXYkJ2eFF0Q01vUT09
Empresa: Manufacture de Maroquinerie et Accessoires LOUIS VUITTON Entrevistador: Huley Barri
Oferta: Tècnic/a de Manteniment electromecànic
Places: 1 Places Lliures: 1

Id Reunion: 80
Fecha: 11/11/2021 Horario 13.15-13.25
Licencia Zoom: ANNA
Id Reunion Zoom: 871 7235 9496 Codigo Reunion Zoom: Vapor
Link Zoom: https://us06web.zoom.us/j/87172359496?pwd=Q2xJdTNqWFdFQ0hXYkJ2eFF0Q01vUT09
Empresa: Manufacture de Maroquinerie et Accessoires LOUIS VUITTON Entrevistador: Huley Barri
Oferta: Tècnic/a de Manteniment electromecànic
Places: 1 Places Lliures: 1

Id Reunion: 81
Fecha: 11/11/2021 Horario 13.30-13.40
Licencia Zoom: ANNA
Id Reunion Zoom: 871 7235 9496 Codigo Reunion Zoom: Vapor
Link Zoom: https://us06web.zoom.us/j/87172359496?pwd=Q2xJdTNqWFdFQ0hXYkJ2eFF0Q01vUT09
Empresa: Manufacture de Maroquinerie et Accessoires LOUIS VUITTON Entrevistador: Huley Barri
Oferta: Tècnic/a de Manteniment electromecànic
Places: 1 Places Lliures: 1

Id Reunion: 83
Fecha: 11/11/2021 Horario 13.45-13.55
Licencia Zoom: ANNA
Id Reunion Zoom: 871 7235 9496 Codigo Reunion Zoom: Vapor
Link Zoom: https://us06web.zoom.us/j/87172359496?pwd=Q2xJdTNqWFdFQ0hXYkJ2eFF0Q01vUT09
Empresa: Manufacture de Maroquinerie et Accessoires LOUIS VUITTON Entrevistador: Huley Barri
Oferta: Tècnic/a de Manteniment electromecànic
Places: 1 Places Lliures: 1

Id Reunion: 85
Fecha: 11/11/2021 Horario 16.00-16.10
Licencia Zoom: ANNA
Id Reunion Zoom: 871 7235 9496 Codigo Reunion Zoom: Vapor
Link Zoom: https://us06web.zoom.us/j/87172359496?pwd=Q2xJdTNqWFdFQ0hXYkJ2eFF0Q01vUT09
Empresa: Manufacture de Maroquinerie et Accessoires LOUIS VUITTON Entrevistador: Huley Barri
Oferta: Tècnic/a de Manteniment electromecànic
Places: 1 Places Lliures: 1

Id Reunion: 88
Fecha: 11/11/2021 Horario 16.15-16.25
Licencia Zoom: ANNA
Id Reunion Zoom: 871 7235 9496 Codigo Reunion Zoom: Vapor
Link Zoom: https://us06web.zoom.us/j/87172359496?pwd=Q2xJdTNqWFdFQ0hXYkJ2eFF0Q01vUT09
Empresa: Manufacture de Maroquinerie et Accessoires LOUIS VUITTON Entrevistador: Huley Barri
Oferta: Tècnic/a de Manteniment electromecànic
Places: 1 Places Lliures: 1

Id Reunion: 92
Fecha: 11/11/2021 Horario 16.30-16.40
Licencia Zoom: ANNA
Id Reunion Zoom: 871 7235 9496 Codigo Reunion Zoom: Vapor
Link Zoom: https://us06web.zoom.us/j/87172359496?pwd=Q2xJdTNqWFdFQ0hXYkJ2eFF0Q01vUT09
Empresa: Manufacture de Maroquinerie et Accessoires LOUIS VUITTON Entrevistador: Huley Barri
Oferta: Cap de Secció
Places: 1 Places Lliures: 1

Id Reunion: 93
Fecha: 11/11/2021 Horario 16.45-16.55
Licencia Zoom: ANNA
Id Reunion Zoom: 871 7235 9496 Codigo Reunion Zoom: Vapor
Link Zoom: https://us06web.zoom.us/j/87172359496?pwd=Q2xJdTNqWFdFQ0hXYkJ2eFF0Q01vUT09
Empresa: Manufacture de Maroquinerie et Accessoires LOUIS VUITTON Entrevistador: Huley Barri
Oferta: Cap de Secció
Places: 1 Places Lliures: 1

Id Reunion: 94
Fecha: 11/11/2021 Horario 17.00-17.10
Licencia Zoom: ANNA
Id Reunion Zoom: 871 7235 9496 Codigo Reunion Zoom: Vapor
Link Zoom: https://us06web.zoom.us/j/87172359496?pwd=Q2xJdTNqWFdFQ0hXYkJ2eFF0Q01vUT09
Empresa: Manufacture de Maroquinerie et Accessoires LOUIS VUITTON Entrevistador: Huley Barri
Oferta: Cap de Secció
Places: 1 Places Lliures: 1

Id Reunion: 95
Fecha: 11/11/2021 Horario 17.15-17.25
Licencia Zoom: ANNA
Id Reunion Zoom: 871 7235 9496 Codigo Reunion Zoom: Vapor
Link Zoom: https://us06web.zoom.us/j/87172359496?pwd=Q2xJdTNqWFdFQ0hXYkJ2eFF0Q01vUT09
Empresa: Manufacture de Maroquinerie et Accessoires LOUIS VUITTON Entrevistador: Huley Barri
Oferta: Cap de Secció
Places: 1 Places Lliures: 1

Id Reunion: 96
Fecha: 11/11/2021 Horario 17.30-17.40
Licencia Zoom: ANNA
Id Reunion Zoom: 871 7235 9496 Codigo Reunion Zoom: Vapor
Link Zoom: https://us06web.zoom.us/j/87172359496?pwd=Q2xJdTNqWFdFQ0hXYkJ2eFF0Q01vUT09
Empresa: Manufacture de Maroquinerie et Accessoires LOUIS VUITTON Entrevistador: Huley Barri
Oferta: Cap de Secció
Places: 1 Places Lliures: 1

Id Reunion: 97
Fecha: 11/11/2021 Horario 17.45-17.55
Licencia Zoom: ANNA
Id Reunion Zoom: 871 7235 9496 Codigo Reunion Zoom: Vapor
Link Zoom: https://us06web.zoom.us/j/87172359496?pwd=Q2xJdTNqWFdFQ0hXYkJ2eFF0Q01vUT09
Empresa: Manufacture de Maroquinerie et Accessoires LOUIS VUITTON Entrevistador: Huley Barri
Oferta: Cap de Secció
Places: 1 Places Lliures: 1


Afegir Entrevista

Horarios entrevistas